Život u laguny s Shipibo

01.02.2023

Nedaleko Pucallpy se nechází krásná laguna Cashibococha, na jejímž břehu je roste spousta zajímavých stromů a rostlin, jako v botanické zahradě a nyní už také originální maloka, která láká k odpočinku či ceremoniím.


Stromy a rostliny na fotkách:

1. bavlník 2. kakaovník 

3.mango 4. piňon colorado 

5. Planta de la vida 6. Croton Lechleri (dračí krev) 

Maloka  -  tradiční obydlí kruhového půdorysu indiánů Shipibo v Amazonii, skvělé místo pro odpočinek a ceremonie.

Indiáni kmene Shipibo vás zvou k návštěvě. Usazeni v maloce v božkém klidu a naladění na přírodní energie a hlubokou modroust Matky Země.

Maloca znamená obecní dům, představuje jednotu komunity Asheninka, původních obyvatel žijících v centrálním lese departementu Ucayali v provincii Atalaya ve východním Peru.

Maloca je velký společný dům obývaný původními obyvateli Amazonie. Je to tradiční společenská jednotka, která má kosmogonický a symbolický význam. Maloca ve skutečnosti představuje syntézu vesmíru, je to božský archetyp, lůno matky Země, dům slunce a měsíce a schránka nebeského paprsku. Proto ten, kdo řídí stavbu maloca , musí mít znalosti o symbolickém významu této stavby. 

Způsoby výstavby mají původ v legendách a mýtech vyprávěných v rámci komunit, protože podle původních obyvatel amazonské oblasti to byli bohové, kteří předávali tyto znalosti prvním obyvatelům Amazonie. Maloca je postavena na místě s úrodnou půdou a vodou.

Zdroj: https://www.southworld.net/peru-the-maloca-a-large-communal-house/