Původ kakaa

18.09.2022

Pěstování kakaa pochází z Ameriky, ale konkrétní místo ani jeho rozšíření nelze přesně určit. I dnes je předmětem diskuse. Někteří autoři uvádějí, že pěstování kakaa začalo v Mexiku a Latinské Americe. Avšak zároveň poukazují na to, že Španělé, když dorazili na kontinent, tak ještě kultivování kakaa neviděli, pouze zjistili, že přirozeně roste v mnoha lesích podél řek Amazonky a Orinoka a jejich přítoků, kde dodnes existují velmi cenné genetické typy kakaa. Toltékové a Aztékové z Mexika oceňovali kakao již dávno před objevením Ameriky. 

Když Hernán Cortés dorazil do zemí Jižní Ameriky zjistil, že Aztékové používali kakaové boby nejen k přípravě nápojů, ale také jako platidlo. Za 100 kakaových bobů šlo koupit otroka a za 10 bobů králíka. Aztékové věřili, že kakaový strom je božského původu a že jeho nápoj propůjčuje moudrost. To je důvod, proč Linné dal tomuto druhu rostliny jméno Theobroma, což znamená nápoj bohů. 

V době Kryštofa Kolumba byli Mayové výbornými pěstiteli kakaa; zdokonalili kultivaci, naučili se léčit a zachovávat semínka a připravovat nápoj. Bohatí i chudí konzumovali nápoj každý den a obchodovali s Aztéky. Asi 20 let po objevení Ameriky byli španělští dobyvatelé Mexika ohromeni velkým množstvím kakaa, které nalezli ve skladech císaře Moctezumy. 

Podle studií Pounda a Cheesmana (1934) pochází kakao z  Jižní Ameriky, z oblasti horní Amazonie, která zahrnuje země jako Kolumbie, Ekvádor, Peru a Brazílie, kde byla zjištěna vysoká variabilita kakaa. Z těchto oblastí se druh rozšířil a vyvinul do dvou kakaových skupin s dobře definovanými fenotypovými a genotypovými charakteristikami, které odpovídají kakaům Criollo a Forastero. Předpokládá se, že kakao Criollo vzniklo poté, co se rozptýlilo v nížinách Venezuely, přes Kolumbii a pokračovalo do Ekvádoru a na sever do Střední Ameriky a Mexika. Kakao Forastero bylo výsledkem distribuce směrem k dolní části Amazonie, rozptýleno směrem k severní části Brazílie a Guyanas. Existuje třetí genetický typ kakaa, který je výsledkem spontánního křížení kakaa Criollo s kakaem Forastero, který se nazývá Trinitarian Cocoa. Forastero je mnohem lepší než Criollo v pěstování. Criollo je však svou kvalitou lepší ke konzumaci.

Hlavní vývozci (produkující): 1. Brazílie; 2. Kamerun; 3. Pobřeží slonoviny; 4. Dominikánská republika; 5. Ekvádor

Hlavní dovozci v EU: 1. Rakousko; 2. Belgie; 3. Bulharsko; 4. Lucembursko; 5. Kypr; 6. Česká republika

Zpracování kakaa pokračuje hlavně v zemích s nejvyšší spotřebou, ve Spojených státech a v Nizozemsku s cca 400 000 tunami ročně. 

Kvalita kakaa na výrobu čokolády závisí na odrůdách, které jsou ve výrobě a dobrém řízení v procesu fermentace a sušení. Tyto posklizňové úpravy lze definovat jako začátek průmyslového procesu zpracování kakaa.

Dovozce vysoce kvalitního 100% raw kakaa Criollo z Peru www.malvarenaco.cz  

Originální článek - odkaz níže: