Chakana

19.11.2021

Chakana je nejdůležitější symbol Andské kutury.

Chakana je reprezentace konceptu, který má několik úrovní složitosti podle jeho použití. 

Chakana nebo také "chaka hanan" znamená most na vrchol. Je to název souhvězdí Jižního kříže a představuje syntézu andské kosmovize. Propojuje astronomii s ročními obdobími, najdete zde celý andský systém, náboženský, ale i jejich světonázor

Chakana (most nebo křížení) se objevuje na křižovatce nebo v místě přechodu čar nakreslených shora dolů - vertikálně a zleva doprava - horizontálně. Vznikají dva "posvátné prostory", které jsou vzájemně protichůdné: první, vertikální projekce, rozdělená na mužskou polovinu a ženskou polovinu; druhá, horizontální projekce, rozdělená na jednu polovinu "nebeských bytostí" a druhou polovinu "pozemských a podzemních" bytostí. 

Orientace shora dolů - mužské konotace a orientace zdola nahoru - ženské konotace. 

Chakana má tvar X, úhlopříčky spojují 4 rohy "domu", tj. Vesmíru. Chacana je andským symbolem propojení celku. Prostor nad vodorovnou čarou je Hanaq Pacha (svět nahoře, "horní vrstva"). Prostor pod vodorovnou čarou je Kay Pacha (tento svět). Komunikační kanály, které existují mezi těmito dvěma světy, jsou prameny, laguny, hory. 

Existuje mnoho vzájemných vztahů korespondence a komplementarity, například mezi stropem a podlahou, mezi sluncem a ohněm, mezi dnem a nocí a mezi mužem a ženou, které naznačují směr, kterým je třeba se vydat. Při stavbě domu se neřeší pouze utilitární důvody, že to je jen dům, který má být a chránit před nepříznivým počasím. Jeho obyvateli jsou ti, kdo jej přímo staví. Všechny objekty v něm mají důvod k bytí, žádný není irelevantní.

Byl to collagua kronikář Juan de Santa Cruz Pachacuti Yamqui Salcamaygua, který v roce 1613 při psaní své "Kroniky seznamu starožitností tohoto království Pirú" nakreslil a vložil do ní rytinu o andském vidění světa, která byla v Hlavním oltáři chrámu Coricancha v Cuzcu, který nazval Chakana, most neboli žebřík, který umožnil andskému člověku udržet si latentní spojení s vesmírem. 

VLASTNOSTI CHAKANY:

  • Je čtvercová a stupňovitá, s dvanácti hroty a malým kruhem uprostřed.
  • Představuje jižní kříž v květnu a je odkazem na Slunce a Jižní kříž.
  • Její stupňovitý tvar by mohl znamenat spojení mezi nízkým a vysokým, Zemí a Sluncem, lidskou bytostí a Bohem.
  • Její tvar je výsledkem astronomického pozorování.
  • Chakana také označuje čtyři roční období a časy sázení a sklizně.